Audio

 «Абдулла Авлоний». 1 қисм

 

 «Алишер Навоий». 2 қисм

 

 Булбул эртаги куйдагича

 

 Ойбек домла, шеър

 

Ойгул билан Бахтиёр этаги

 

Cусамбил

 

Уч огайни ботирлар

 Эта статья опубликована на сайте http://adabiyot.uzedu.uz (http://adabiyot.uzedu.uz)

URL этой статьи: http://adabiyot.uzedu.uz/uzb/audio.html